Media & Publikationer


Creating Inclusive Workplaces (4).JPG

Rapport: Hur kan vi göra åra anställningsprocesser och arbetsplatser mer öppna och inkluderande?

Oräkneliga är de debatter, projekt, och politiska beslut som som strävar mot att få nyanlända och utrikesfödda i arbete. Vad har vi uppnått? Hur kan vi fortsätta att förbättra?

Som en del av projekt Migrascope har SwIdeas tillsammans med Action Research Center for a Resilient Society hållit workshops med arbetsgivare, migranter, offentliga aktörer och NGOs för att utvärdera vad har gjorts hittills och identifiera tillsammans vad vi kan göra för att vidare främja integration och inkludering på arbetsmarknaden.

Nedan har vi publicerat deras vision för en mer inkluderande arbetsmarknad och vårt process.

Sverige, En ARBETSMARKNAD SOM iNKLUDERAR? 

Richness in Diversity

Som en del av projektet har SwIdeas tillsammans med Nova Fahem intervjuat arbetsgivare och nyanlända om sina perspektiv om integration på arbetsmarknaden och hur det kan förbättras.

Migrascope syftar till att främja integration och inkludering av nyanlända och utrikesfödda i arbetsmarknaden genom studiebesök på inkluderande arbetsplatser i Europa, erfarenhetsutbyten och utbildning. Projektet medfinansieras av Europeiska Unionens Asyl, Migration och Integration Fond genomföras i 7 olika länder i Europa led av Institute for Baltic Studies i Estland. 

 

Richness in Diversity är ett KA2 strategisk partnerskap som leds av SwIdeas tillsammans med Youth Union of People with Initiative (Portugal) och Crossing Borders (Denmark) och medfinansieras av ERASMUS+. Denna korta video är en översikt över huvudaktiviteterna som ägde rum i Danmark, Portugal och Sverige. 

Projektet syftar till att utveckla nya perspektiv kring mångfald och strategier för social inkludering hos partnerorganisationerna, samt att ge unga invandrade kunskap i projektledning och mångfald.

Diversify!- CER project

Projektet "Diversity in the Creative Industries" (CER projekt) organiserade den andra Diversify! event på onsdag den 11:e maj 2016 i Malmö, Sverige.  CER projekt syftar till att främja mångfald i den kreativa industrin och eventet samlade ung kreativa, konstnärer, musiker, beslutsfattare och  was a works to promote diversity within the creative industries and the event brought together young creative professionals, artists, musicians, policy makers and nyckelpersoner i den kulterella sektorn. 

Projektet var ett KA2 Strategic Partnership mellan SwIdeas och organisationer Capture22 (Netherlands) och Euroaccion (Spain) som medfinansieras av EU genom Erasmus+.