OUR VISION

VILKA VI ÄR

 

Kärnvärdena definierar vilka vi är som företag och är grundläggande för vårt team. De gör oss till en pålitlig partner i internationella affärer och i det internationella utvecklingsarbetet. Dessa värden ger oss självförtroende, energi och entusiasm att välja rätt och leverera ett resultat baserat på beprövade kunskaper, best practice och etiska värderingar.

 

SwIdeas är en multikulturell organisation för samhälls- och affärsutveckling. Vi samarbetar med små- och medelstora företag och ideella organisationer och bidrar med expertis inom entreprenörskap och start-up, handel, internationell utveckling och social utveckling.

Kärnan i SwIdeas verksamhet är entreprenörskap, hållbarhet, innovation, engagemang, effektivitet, ansvarstagande och förståelse för våra kunders behov. Vi sätter ribban högt för att nå goda resultat och strävar efter att leverera tydliga och varaktiga produkter.

 
 

OUR TEAM

abdallah-780x780.jpg

Abdallah Sobeih
VD

Arbetar på enheterna samhällsutveckling och affärsutveckling. Lång erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt samt arbete inom företags sociala ansvar (CSR).

IMG_2296.jpg

Anna Farys
Project Support Officer/Assisterande analytiker

Arbetar på enheten samhällsutveckling och affärsutveckling. Utbildad inom marknadsförvaltning.

Amr Khairy_photo.jpg

Amr Khairy 
Lead analyst/Teknisk rådgivare

Arbetar på enheten samhällsutveckling och affärsutveckling. Master i utvecklingsstudier och MSc i Humanekologi med fokus på Mellanöstern och Nordafrika.

 
IMG_2650.jpg

Inga Mikneviciute
Analyst / Projektkoordinator

Samordna projekt, ge support genom dataanalys och bidra till projektens totala resultat. Masterexamen i ‘International Management and Business Administration’. Erfaren av att samordna och genomföra EU-projekt. 

johanna-780x780.jpg

Johanna Winroth
Teknisk rådgivare

Arbetar på enheten samhällsutveckling. Utbildad samhällsplanerare med goda kunskaper inom hållbar utveckling.

Sofia Jagbrant

Sofia Jagbrant Analyst / Projektkoordinator

Sofia arbetar med jämställdhet, social inkludering och innovation genom europeiska partnerskap i civilsamhället. Hon har en utbildningsbakgrund i internationella utvecklingsstudier och projektledning.  


VÅRA VÄRDEN

 

SwIdeas är en värdeburen organisation. Vi tror på hållbarhet, mångfald, samverkan och mervärde. Vi arbetar med kunder och samarbetspartner som värnar inte bara sina egna intressen, utan och sina samhällens, och vi uppmuntrar företagsledare och organisationer att göra det.

 
 

Hållbarhet

Klimatförändringen är vår tids största utmaning, som kommer att påverka alla aspekter av våra och våra barns liv. Därför måste också medvetenhet om klimatet vara del av allt vi gör. Så enkelt är det.

Mångfald

SwIdeas är mångfald. Vi är en blandad grupp, och vi vet att en blandad grupp av människor medför en blandad uppsättning idéer. Mångfald betyder rikedom, och vi vill uppmuntra alla våra partner och kunder att berika sina organisationer genom att prioritera mångfald. Det gör vi genom att förespråka mångfald, utvecka inkluderande arbetssätt, och dela med oss av vår erfarenhet av mångfaldsarbete.

Samverkan

Alltför många företag drivs av – och marknadsförs som – individualistiska och konkurrerande organisationer. Redan på sina utbildningar lär sig unga företagare att konkurrera istället för att samverka. Vi tycker att det är ett krotsiktigt tankesätt! Våra kurser och tjänster för företag uppmuntrar samverkan och cirkulära ekonomiska lösningar. Vi har ett brett och internationellt nätverk av organisationer med stor erfarenhet av företagssamverkan, och vi vill verka för samarbete och samverkan mellan startup-företag i Sverige och utomlands.

Delaktighet

Lika mycket som vi tror på ekologisk hållbarhet, tror vi på social hållbarhet. Om sociala projekt ska vara hållbara och ha en verklig effekt måste de ägas av sin målgrupp. Det är därför som vi bara tar på oss uppdrag och projekt för målgrupper som vi verkligen är engagerade i. Alla våra aktiviteter ska stärka våra företagskunder och partner, samt våra projektdeltagare och intressenter.

 

SAMARBETEN

STPLN
En unik mötesplats, ett makerspace och en inkubator för initiativ och kreativa projekt i Malmö.

stpln.org