December 2017- December 2019

Skills to Maximise Inclusion through Interpreting and Mediation 

 
SMIIM-Logo.jpg
 

Bakgrund 

I Europa finns det 23 officiella språk, 60 dialekter och många andra språk som talas av invandrare och asylsökande. Denna mångfald ger en kulturell rikedom men samtidigt potentiella hinder för de personer som inte har goda kunskaper i det officiella språket i landet där de lever. 

De gånger språket utgör ett hinder är det viktigt att det finns stöd och hjälp så att alla inom landets gränser kan få tillgång till de offentliga tjänster de är berättigade till och uppnå en känsla av tillhörighet. Med de senaste årens migrationsmönster finns det ett ökat behov av tjänster som tolkning, översättning och kulturtolkning för att tillgodose behoven hos de som upplever ett språkgap. Detta projekt är därför utformat för att minska de sociala och ekonomiska hinder som invandrare eller flyktingar möter. Det finns ett behov av att öka tillgången på tolkar som har tolkutbildning och öka tillgången på kulturtolkar för att minska kommunikationshinder och föra alla personer inom nationers gränser närmare ländernas  offentliga tjänster. 

Projektet 

Under en period av två år (2017-2019) ingår SwIdeas i ett partnerskap, lett av Community Action Dacorum (UK), där vi tillsammans med icke-statliga organisationer och andra ideella organisationer i sex europeiska länder producerar utbildningsmaterial som ska utgöra stöd till de tolkar som i sitt arbete möter problemet med social isolering bland invandrare. 

Projektet kommer att förbättra utbildningsutbudet inom området tolkning och kulturtolkning. Det inleds med djupgående forskning kring behoven i partnerländernas olika kontexter och följs av skapandet av en webbportal. Webbportalen kommer att innehålla övningsmaterial, videor och ett talförråd för att göra det möjligt för tolkar/blivande tolkar att träna sitt tal och uttal. Webbportalen kommer med en manual för de som vill erbjuda utbildningen i sitt kursutbud och ett märkessystem (elektroniska ”badges”) kommer att skapas för att bedöma elevernas prestationer och ge dem ett intyg på att de gått kursen. 

Inom projektet prioriteras hållbarhet och långsiktig planering av kommunikation och spridningsevent kommer att skapa en medvetenhet kring projektet och materialet som finns tillgängligt. 

Projektet är ett KA2 Strategiskt Partnerskap för yrkesutbildning som medfinansieras av Erasmus+.