December 2017- December 2019

Skills to Maximise Inclusion through Interpreting and Mediation 

 
SMIIM-Logo.jpg
 

Bakgrund

Det finns 23 officiella språk, 60 dialekter och många andra språk som talas av invandrare och asylsökande i Europa. Denna mångfald ger en kulturell rikedom men samtidigt potentiella hinder för talare som inte är flytande i språket i landet där de lever.

I avsaknad av språkflyt är det viktigt att det finns stöd och hjälp att få tillgång till offentliga tjänster och uppnå en känsla av att bli bosatt i lokalsamhället. Med de senaste migrationsmönstren finns det ett ökat behov av tjänster som tolkning, översättning och kulturtolkning för att tillgodose behoven hos dem som upplever ett språkgap. Detta projekt är därför utformat för att minska de sociala hinder och ekonomiska hinder som invandrare eller flyktingar står inför. Att tillhandahålla tolk och kulturtolk med förbättrad utbildning innebär att de är bättre placerade för att minska kommunikationshinder och dra offentliga tjänster och medborgare närmare varandra.

Projektet

Under en period av två år (2017-2019) kommer SwIdeas ingår i ett partnerskap led av Community Action Dacorum (UK) tillsammans med icke-statliga organisationer och andra ideella organisationer i sex europeiska länder för att producera utbildningsmaterial för att stödja tolkar som befinner sig i spetsen av problem som rör social isolering bland invandrare.

Projektet kommer att förbättra utbildningsutbudet för elever inom området tolkning och kulturtolkning. Det kommer att inledas med djupgående forskning och kommer att följas av skapandet av en webbportal med träningsmaterial, videor och ett talförråd för att göra det möjligt för eleverna att öva sitt tal och uttal med sina elever. En manuell och två träningsaktiviteter kommer att komplettera portalen, och ett märkessystem kommer att skapas för att erkänna elevers prestation.

Slutligen är projektets hållbarhet prioriterad, och framåtriktad planering kommer att se till att kommunikations- och spridningsplaner skapar medvetenhet kring projektet och materialet som finns tillgängligt.

Projektet är ett KA2 Strategiskt Partnerskap för yrkesutbildning som är medfinansieras av Erasmus+.