Våra Projekt


flag_yellow_high.jpg

Dec 18 - Nu

Migrant Integration for Growth in Europe (MIraGE) 

Detta är ett EU projekt medfinansierats av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) av Europeiska unionen. Det generella målet för projektet är att öka och snabba på integrationen av tredjelandsmedborgare i sina respektive nya värdländers arbetsmarknader. Projektet förväntas skapa en positiv inverkan på de enskilda medlemsstaternas samt den gemensamma Europeiska Unionens arbetsmarknad genom att möjliggöra en snabbare integration av outnyttjad kompetens hos migrerande arbetskraft.

Projektet leds av Fondatsiya Rabotilnitsa ZA Grazhdanski Initsiativi (Bulgarien) i partnership med LAI-Momo Societa' Cooperativa Sociale (Italien), Sindikat Obrazovanie KamKT Podkrepa (Bulgarien), SÜDWIND Verein Für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit (Österrike), CSI Center for Social Innovation LTD (Cypern), Die Wiener Volkshochschulen GMBH (Österrike), Victum Oktatasi- ES Tanacsado Beteti Tarsasag (Ungern), Szubjektiv Ertekekek Alapitvany (Ungern), Groupe SOS Solidarites (Frankrike), Ressources Humaines Sans Frontières (Frankrike), Asociatia Novapolis - Centrul De Analize Si Initiative Pentru Dezvoltare (Rumänien) och SwIdeas (Sverige).


eu_flag_co_funded_pos_rgb_right.jpg

Oct 18 - Nu

European Dialogue for Active Citizenship – (EDACate)  

EDACate är ett Erasmus+ KA2 strategiskt partnerskapsprojekt medfinansierats av Europeiska unionen. Projektet leds av organisationen Intercultural Youth Dialogue Association IYDA (Tyskland) i partnerskap med Border Crossing Company Limited (Storbritannien), Youth Europe Service (Italien), Action Synergy SA (Grekland), Crossing Borders (Danmark), Edu Compass (Bulgarien) och SwIdeas (Sverige).

EDACate syftar till att utvärdera och utbyta framgångsrika metoder för utbildning och lärande i ämnet aktivt deltagandeskap och medborgarskap. Under projektet träffas vi i de olika partnerorganisationernas länder och tillsammans med olika aktörer delar vi erfarenheter från projekt som arbetar med aktiv deltagandeskap i Sverige och de andra deltagande länderna. I slutet av projektet kommer vi producera en e-bok med mer än 100 goda exempel av aktivt deltagandeskap vilket kan användas av utbildare och tränare. Vi hoppas att dessa verktyg kommer inspirera unga människor att skapa en förändring i sitt samhälle oavsett sin egen etniska, utbildningsmässiga eller kulturella bakgrund.


Erasmus plus eu_flag_co_funded_right.jpg

Oct 18 - Nu

Migrant in Fashion (MiF)

MiF projektet är ett KA2 strategiskt partnerskapsprojekt för yrkesutbildning medfinansieras av Erasmus+ av Europeiska unionen. Projektet är lett av den ideella organisationen NEST Berlin (Tyskland) i partnerskap med Champions Factory (Bulgarien), Mine Vaganti (Italien), GoDesk (Italien), Amities (Luxemburg), Armenie/ALA/the Nest Social Cooperative Enterprise (Grekland) och SwIdeas (Sverige).

Målet med Migrant in Fashion är att utveckla entreprenöriella kompetenser hos kvinnor med utländsk bakgrund inom modeindustrin i Europa. Målgruppen för projektet är kvinnliga första och andra generationens invandrare i åldern 18-35 år utsatta för social exkludering. Projektet använder sig av digital berättandeteknik, designtänkande och mentorskap i kombination med ett integrerat entreprenörskap utvecklingskoncept som uppmuntrar deltagarna att göra sina idéer till verklighet i modeindustrin.


AGORA-LOGOTYP-GUL.jpg

Feb 2018 - Nu

Access to Global cOllaboRative Arena (AGORA)

AGORA är ett KA2 Strategiskt Partnerskap som medfinansieras av Erasmus+ av Europeiska unionen. Projektet leds av STPLN (SWE) i samarbete med SwIdeas (SWE), In Place of War (UK), Fotoessa IKE (GR) och Fabricia de Pensule (ROU).

AGORA är för unga i åldern 18-30 år som vill jobba i en av de kreativa näringarna; med design, film, konst, nya media, festivaler, mode eller något annat skapande.Och som vill utveckla ett företag, en förening eller en långsiktig karriär.Projektet kommer att erbjudas ett årslångt mentorskap på STPLN och flera inspirations- och utbildningsträffar i Sverige, England, Grekland och Rumänien, tillsammans med andra unga kulturentreprenörer från de andra länderna. Deltagarna kommer att erbjudas utbildning ibland annat affärs- och projektutveckling, finansiering, produktion, event-koordinering, interaktiv projektdesign och social innovation.


SMIIM-Logo.jpg

Dec 2017 - Nu

Skills to Maximise Inclusion through Interpretation and Mediation (SMIIM)

Skills to Maximize Inclusion through Interpretation and Mediation’(SMIIM) är ett KA2 Strategiskt Partnerskap för yrkesutbildning som är medfinansieras av Erasmus+ av Europeiska unionen. Projektet leds av Dacorum CVS (UK) och samlar partners från Bulgarien (Runi Center), Tyskland (Iberika), Grekland (Active Citizens Partnerskap), Italien (CSC Danilo Dolci) och Sverige (SwIdeas).

Centralt för alla initiativ för att skapa sammanhållning och harmoni i samhället är tolkens och kulturmedlarnas roll, som utgör en viktig roll för att överbrygga klyftan mellan den offentliga sektorn, civilsamhället, den enskilda migranten och flyktingen. SMIIM syftar till att minska de sociala barriärerna och ekonomiska hinderna som migranter eller flyktingar möter genom att tillhandahålla förbättrad utbildning för tolkar och medlare innebär att de är bättre förberedda för att minska kommunikationshinder och sammanföra offentliga tjänster och invånare.


SCOUT-LOGO-Final.png

Oct 17 - Nu

Assessing Competencies for the Future (SCOUT)

SCOUT är ett KA2 Strategiskt Partnerskap för vuvenutbildningen som är medfinansieras av Erasmus+ av Europeiska unionen. Projektet leds av German Institute for Adult Education Leibniz Centre for Lifelong Learning (DIE) (Tyskland) i samarbete med Career Development and Integration (DEFOIN) (Spanien), LjudskauniverzaVelenje (Slovenien), DAFNI (Grekland), “die Berater” Unternehmensberatungs GmbH (Österrike) och SwIdeas (Sverige).

SCOUT syftar till att förbättra erkännandet av nyanländas kvalifikationer och kompetenser genom att utveckla och testa en uppsättning verktyg för att bedöma och dokumentera deras färdigheter. Baserat på behovsanalys och med vägledning av rådgivare kommer programmet att underlätta deltagarnas väg till det arbete eller den utbildning som passar dem bäst.Projektet kommer att utveckla en verktygslåda, en läroplan och en manual baserad på en befintlig modell som heter ProfilPass och utbilda rådgivare i det. ProfilPass är baserad på idén att människor lär sig mest i informella situationer, till exempel genom livserfarenheter, frivilligt arbete och genom att hantera utmaningar i sina liv. Modellen förutsätter att alla människor har kompetenser och att alla kompetenser är värdefulla oavsett var de har förvärvats. Denna metod utvecklades i det europeiska finansierade TOI-projektet "Knowing interests showing skills" (KISS 2013-15) samordnad av DIE.


Avslutade projekt


Creating Inclusive Workplaces.JPG

Jan 17 - Oct 18

MigraSCOPE

MigraSCOPE är ett EU-medfinansieras projekt lett av Institute of Baltic Studies (Estland) i samarbete med Institute of Public Affairs (Polen), Peace Institute, Municipal Training Centre of the Kaunas University of Technology (Litauen), Centre for Cultural and General Studies of the Karlsruhe Institute of Technology (Tyskland), Inclusive Works (Nederländerna) och Swideas (Sverige).

MigraSCOPE syftar till att öka tillgängligheten till arbete och att skapa integration på arbetsplatsen för migranter genom att bygga upp kapaciteten hos både arbetsgivare och migranter. Först och främst syftar projektet till att bygga upp kapaciteten hos arbetsgivare och andra intressenter genom att öka deras ’know-how’ för bättre hantering av mångfald, genom att utmana befintliga attityder och genom att skapa incitament för att introducera bättre integrationsmetoder genom utbyte av erfarenheter och studiebesök med bredvidgång mellan olika länder.


Extremeless Europe.jpg

Maj 18 - Sep 18

 
 
Richness in Diversity.JPG

Feb 17 - Jul 18

 
 

Extremeless Europe

“Extremeless Europe” är ett "KA1 learning Mobility for youth workers" projekt medfinansierat av Erasmus+ av Europeiska unionen. Projektet leds av Youth to Youth Initiative från Lituaen i samarbete med Ungern, Vitryssland, Armenien och Sverige. 

Extremistiska rörelser, ideologier, fester och individer presenterar några av de mest pressande utmaningarna för europeiska demokratier. År 2017 bevittnade Europa protester, mobiliseringar, våldsamma angrepp och radikala politiska partier som fick makten, vilka i huvudsak handlade om nyanlända flyktingar i Europa. Genom detta projekt strävar vi efter att ta itu med denna ökning av extremistiska ideologier, populism, hets mot folkgrupp och islamofobi i Europa genom att utbilda ungdomsarbetare, samhällsledare, lärare och civila samhällsarbetare som har kontakt med ungdomar, inhemska grupper, invandrare och flyktingar på regelbundet.


Richness in Diversity

Richness in Diversity är ett projekt som leds av SwIdeas tillsammans med Youth Union of People with Initiative (Portugal) och Crossing Borders (Denmark), med finansieras av ERASMUS+ av Europeiska unionen. Projektet syftar till att utveckla nya perspektiv kring mångfald och strategier för social inkludering hos partnerorganisationerna, samt att ge unga invandrade kunskap i projektledning och mångfald.

Partnerna kommer att skapa en e-broschyr med råd om bra arbetssätt kring projektledning för mångfald och integration, och de unga projektdeltagarna kommer att få delta i en utbildning och ett mentorskapsprogram där de får utveckla och leda egna projekt. De får möjlighet att reflektera kring och hitta lösningar till problem de ser att unga invandrade möter i Europa idag. Projektet syftar till att skapa en mer positiv bild av invandring i Europa, och att stärka unga i att aktivt arbeta för att hitta lösningar till problem de ser i sin vardag.


Coaching for Change.JPG

Oct 17 -Maj 18

Coaching for Change Revision

"Coaching for Change Revision" syftar till att bygga kompetens för ungdomsarbetare genom att utveckla coachingtekniker för att ta itu med frågor som att motverka extremism, konflikter, intolerans, främlingsfientlighet, oförmåga till kritiskt tänkande och brist på interkulturell kompetens i allmänhet.Det övergripande målet är att bygga en stabil och funktionell samarbetsplattform för utbildare.Projektet implementerades i samarbete med partnerorganisationer från Luxemburg, Tjeckien, Nederländerna, Norge, Danmark, Ungern, Armenien, Vitryssland, Georgien och Ryssland. Projektet medfinansieras av Erasmus + av Europeiska unionen.


Logo-eco-hub-web-250x121.png

Jun 16 - Maj 18

Eco Entrepreneurship Knowledge Resource Hub (Eco-Hub)

Eco-Hub är ett två-årigt Nordiskt projekt medfinansieras av EU:s Erasmus+ program av Europeiska unionen. Projektet sker i samverkan mellan den ideella föreningen Crossing Borders (Danmark), skolan Kalevan Lukio (Finland) och SwIdeas (Sverige).

Projektet The Eco-Entrepreneurship Knowledge Resource Hub (Eco-Hub) skapar möjligheter för unga som vill uppnå ett hållbart entreprenörskap, då målet är att utbilda i eko-entreprenörskap och socialt ansvar. Projektet riktar sig främst mot unga i åldern 16-30 år, med målsättningen att främja inkludering och anställningsbarhet av unga – även de som står långt från arbete eller utbildning.Projektet stödjer därigenom utvecklingen av en mer hållbar och dynamisk eko-entreprenöriell sektor. Genom detta projekt vill vi stödja och främja utvecklingen av småskaliga eko-entreprenöriella projekt initierade av unga i lokalsamhället i de tre länderna. Som en del i detta knyter projektet nära band med framgångsrika eko-entreprenörer som mentorer för de blivande unga entreprenörerna. Dessutom ökar projektet den eko-entreprenöriella kapaciteten hos unga genom att tillhandahålla en inkubator i Humlebæk, Danmark.

http://crossingborders.dk/eco-hub-projekt

http://www.aterskapamalmo.se/portfolio-item/eco-entrepreneurship-in-practice/


EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Jul 16-Aug 16

Innovation Lab- Utbildning i Ungern

Civilsamhället står nu inför utmaningar som kräver nya sätt att tänka.I många sammanhang tvingas civila aktörer och unga krafter hantera stora och komplexa sociala problem, som kräver innovativa lösningar.Innovation Lab var en utbildning för unga ideella och professionella aktörer, där de kunde förverkliga sina idéer och starta sociala och innovativa projekt.

24 deltagare från 11 olika länder (Belgien, Kroatien, Cypern, Estland, Ungern, Italien, Portugal, Spanien, Sverige och Turkiet) fick möjlighet att arbeta tillsammans i ett sex dagar långt ”Innovationslabb” i Szeged, Ungern, som finansierades av EU via Erasmus+. Labbet erbjöd deltagarna möjlighet att experimentera med djärva och innovativa idéer, utbyta kritik och erfarenheter, och gav till erfarna handledare.De välformulerade idéerna kommer att implementeras i deltagarnas respektive organisationer, och deltagarna fick också utveckla sin förmåga att formulera sociala projekt.


Including Youth Voices in Politics.JPG

Oct 16-Maj 17

Youth to Youth- deliberations and sharing of experiences on the current Mediterranean Refugee and Migrant Crisis

Youth to Youth var ett projekt medfinasierat av Anna Lindh Foundation led av Crossing Borders (Denmark) i partnerskap med SwIdeas (Sweden)  People Demand Change (Turkey)and the Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace (Lebanon). 

Youth to Youth samlade 16 high school- och gymnasieelever från Libanon, Turkiet, Danmark och Sverige för att öka deras medvetande, reflektera och bidra med sina åsikter och lokala kunskaper om den pågående flykting- och migrant krisen i Medelhavet. Deltagarna förses med kunskap och förståelse för de nuvarande flykting strömmarna, och de utmaningar, följder och möjligheter de medför för Europa-Medelhavsregionen. Projektet syftar till att utbilda deltagarna till ambassadörer för mångfald och förändring till en mer tolerant, kulturellt förstående och mottagande region, liksom att stärka och stödja dem i att engagera sig i sina lokalsamhällen, som ett sätt att inkludera unga roster i det offentliga samtalet om migration och mångfald.


EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Maj 2016

Absence of War is not Peace- Utbildning i Portugal

I den här kursen i Sebútal, Portugal, deltog 24 unga aktörer, ungdomsledare och andra som arbetar med unga från Portugal, Armenien, Italien, Georgien, Polen, Moldavien, Egypten, Luxemburg, Sverige, Ryssland, Spanien och Turkiet. Projektet implementerades i samarbete med World Independent Youth Union (Armenien), CESIE (Italien), Robert Schuman Foundation (Georgien), MMS - Stowarzyszenie Moje Marzenia Spelniaja Sie (Polen), A.O. Generatia Tinerilor (Moldavien), Intercontinental Global Center (Egypten), Foreign Students of Luxembourg (Luxemburg), Scientific Advisory Center «Consciousness» - Falcogroup (Ryssland), Asociacion Cultural Sende (Spanien), och Karakutu Dernegi (Turkiet) och medfinansierades av Erasmus+.

Fred är ett aktivt tillstånd som måste praktiseras för att upprätthållas. Projektet syfte till att stödja aktiviteter som bidrar till att göra det möjligt att leva tillsammans i respekt och dialog i och omkring konfliktpåverkade områden och sammanhang, liksom att stärka unga aktörers roll i fredsarbete. Deltagarna fick utveckla sina kunskaper, färdigheter och attityder om fredsutbildning, konfliktlösning och konflikthantering, dela med sig av sina goda rutiner och resurser, och lära sig använda praktiska verktyg och tekniker för att starta uppföljade projekt för vidare fredsskapande.


Diversity in the Creative Industries.JPG

Mar 15-Feb 17

Diversity in the Creative Industries

Projektet var ett ”KA2 Strategic Partnership” mellan SwIdeas (projektledare) och organisationerna Capture 22 (Nederländerna) och Euroaccion (Spanien) som medfinansieras av EU via Erasmus+. Projektets fokus var att öka ungas deltagande i den kreativa sektorn, likväl som att öka mångfalden inom denna sektor.

Genom projektet fick unga tillgång till ett professionellt nätverk, förbättra sina färdigheter inom kreativt företagande samt öka deras möjligheter att vara delaktig i den kreativa industrin.Målgruppen var unga i åldern 18-30 år, vilka är i starten av sin karriär eller utbildning inom den kreativa sektorn. Projektet inkluderade internationell praktik mellan de tre deltagande länderna, skapandet av en online-plattform samt lokala evenemang för att öka kunskapen om kreativa branscher likväl som öka ungas kunskap och kapacitet inom sektorn. Diversity in the Creative Industries var ett pilotprojekt och förhoppningarna är att dessa aktiviteter ska leda till ökat samarbete mellan olika aktörer även i framtiden.


Swedish-Institute.png

Jun 14-Dec 14

Initiate, Cooperate, Innovate

Projektet var finansierat av Svenska Institutet (Si) och skedde i samverkan med den egyptiska organisationen Waseela. Projektets fokus var att generera idéer för att skapa och ge makt till unga talanger i kulturella/kreativa branscher som ett medel för att främja yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Projektet innebar en ny innovativ inriktning genom att undersöka samarbetssynergier mellan sociala entreprenörer och entreprenörer inom kreativa den kreativa sektorn. Under arbetets gång sågs det finnas ett stort behov för att utveckla ungas färdigheter att uttrycka sig själva som en del av en demokratisk process. I projektet ingick studiebesök i Sverige och Egypten, kartläggning av samarbete mellan kulturella aktörer i Sverige och Egypten, samt beskrivning av verktyg för att tillgängliggöra information för unga.


solar power.jpg

Apr 14-Aug 14

Small Scale Power, Tanzania

Ett samarbete med ett socialt företag i Tanzania som är inriktade på småskalig solenergi.Dessa småskaliga lösningar ger hushåll möjligheten att bl.a.nattetid lysa upp sina hem, ladda mobiler och lyssna på radio – i ett land där 80 % av invånarna inte är uppkopplad till elnätet. Swideas bidrag har varit att hjälpa till att utveckla en fungerande marknadsmodell, som en del av vår enhet för affärsutveckling.


alf_logo_2012_resize_0.jpg

Feb 2014

Workshop och Utbildning med Anna Lindh Network Sverige

Workshopen behandlade möjligheter och svårigheter i samarbetet mellan ideella organisationer i Egypten, med särskilt fokus på de politiska och sociala förändringar som sker i Egypten och övriga Euro-Med-området. En annan viktig aspekt var rollen som interkulturell dialog spelar för att skapa/underhålla aktivt deltagande från civilsamhället.