Re-working the dynamics

 
 
 
Richness in Diversity (4).JPG

SwIdeas är en multikulturell organisation för samhälls- och affärsutveckling. Vi samarbetar med små- och medelstora företag, ideella organisationer och den offentliga sektorn och bidrar med expertis inom entreprenörskap och start-up, handel, internationell utveckling och social utveckling.

 

Nuvarande Projekt

Extremeless Europe design1-01.jpg

Maj 2018

Extremeless Europe

“Extremeless Europe” är ett "KA1 Youth Exchange" projekt medfinansierat av Erasmus+. Projektet leds av Youth to Youth Initiative från Litauen i samarbete med Ungern, Belarus, Armenien och Sverige. 

Extremistiska rörelser, ideologier, fester och individer presenterar några av de mest pressande utmaningarna för europeiska demokratier. År 2017 bevittnade Europa protester, mobiliseringar, våldsamma angrepp och radikala politiska partier som fick makten, vilka i huvudsak handlade om nyanlända flyktingar i Europa. Genom detta projekt strävar vi efter att ta itu med denna ökning av extremistiska ideologier, populism, hets mot folkgrupp och islamofobi i Europa genom att utbilda ungdomsarbetare, samhällsledare, lärare och civila samhällsarbetare som har kontakt med ungdomar, inhemska grupper, invandrare och flyktingar på regelbundet.

Screen Shot 2018-05-25 at 6.43.59 PM.jpg

FEB 2018

Access to Global cOllaboRative Arena (AGORA)

AGORA är ett KA2 Strategiskt Partnerskap som är medfinansieras av Erasmus+. Projektet leds av STPLN (SWE) i samarbete med SwIdeas (SWE), In Place of War (UK), Fotoessa IKE (GR) och Fabricia de Pensule (ROU).

AGORA är för unga i åldern 18-30 år som vill jobba i en av de kreativa näringarna; med design, film, konst, nya media, festivaler, mode eller något annat skapande. Och som vill utveckla ett företag, en förening eller en långsiktig karriär. Projektet kommer att erbjudas ett årslångt mentorskap på STPLN och flera inspirations- och utbildningsträffar. Dessa sker i Sverige, England, Grekland och Rumänien, tillsammans med andra unga kulturentreprenörer från de andra länderna. De olika utbildningsträffarna leds av STPLN:s partnerorganisationer med lång erfarenhet av utbildningar och initiativ i de kreativa och kulturella näringarna. Deltagarna kommer att erbjudas utbildning ibland annat affärs- och projektutveckling, finansiering, produktion, event-koordinering, interaktiv projektdesign och social innovation.

 

IMG_1286.JPG

DEC 2017

Skills to Maximize Inclusion through Interpretation and Mediation (SMIIM)

"Skills to Maximize Inclusion through Interpretation and Mediation"(SMIIM) är ett KA2 Strategiskt Partnerskap för yrkesutbildning som är medfinansieras av Erasmus+. Projektet leds av Dacorum CVS (UK) och samlar partners från Bulgarien (Runi Center), Tyskland (Iberika), Grekland (Active Citizens Partnerskap), Italien (CSC Danilo Dolci) och Sverige (SwIdeas).

Centralt för alla initiativ för att skapa sammanhållning och harmoni i samhället är tolkens och kulturmedlarnas roll, som utgör en viktig roll för att överbrygga klyftan mellan den offentliga sektorn, civilsamhället, den enskilda migranten och flyktingen. SMIIM syftar till att minska de sociala barriärerna och ekonomiska hinderna som migranter eller flyktingar möter genom att tillhandahålla förbättrad utbildning för tolkar och medlare innebär att de är bättre förberedda för att minska kommunikationshinder och sammanföra offentliga tjänster och invånare.

 
 
 

Vår grundläggande verksamhetsidé bygger på ett entreprenöriellt avstamp. 

 
 
 
 
Creative Entrepreneurship (1).JPG

Media