SwIdeas AB

Reworking the dynamics

SwIdeas AB

Entrepreneurialism runway

SwIdeas AB

Smart entrepreneurialism and sustainability

SwIdeas AB

Richness in Diversity

SwIdeas AB

Richness in Diversity

SwIdeas AB

Richness in Diversity

SwIdeas AB

Creating Inclusive Workplaces

SwIdeas AB

Creating Inclusive Workplaces

SwIdeas AB

Creating Inclusive Workplaces

Välkommen till SwIdeas AB!

  • SwIdeas är ett CSR-inriktat företag som är baserad i Malmö. Vi jobbar mot globala målen för hålbar utveckling 2030 med särskilt inriktning på minskad ojämlikhet, anståndiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och att skapa hållbara städer och samhällen.
  • Vi skapar och utvecklar idéer, projekt och analys som syftar till att ta itu med nuvarande samhällsutmaningar i dessa områden och kan hjälpa dig att göra detta också!
  • Genom utbildning, kapacitetsuppbyggnad och kunskapsdelning tror vi att vi kan skapa en mer socialt ansvarsfull värld.
Är du intresserad? Kontakta oss gärna! →

Nuvarande projektCoaching for Change Revision

MigraSCOPE

Richness in diversity

Eco Entrepreneurship Knowledge

 

SwIdeas AB, Postbox no. 17584, 20010 Malmö, Sverige


Besökadress:

SwIdeas AB, c/o Hub:n - STPLN Stapelbäddsgatan 3,21175 Malmö, Sverige

E-post:

info@swideas.se

Webbplats:

www.swideas.se