SwIdeas AB

Reworking the dynamics

SwIdeas AB

Entrepreneurialism runway

SwIdeas AB

Smart entrepreneurialism and sustainability

Välkommen till SwIdeas AB!

  • SwIdeas är ett CSR-inriktat företag som är baserad i Malmö. Vi jobbar mot globala målen för hålbar utveckling 2030 med särskilt inriktning på minskad ojämlikhet, anståndiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och att skapa hållbara städer och samhällen.
  • Vi skapar och utvecklar idéer, projekt och analys som syftar till att ta itu med nuvarande samhällsutmaningar i dessa områden och kan hjälpa dig att göra detta också!
  • Genom utbildning, kapacitetsuppbyggnad och kunskapsdelning tror vi att vi kan skapa en mer socialt ansvarsfull värld.
Är du intresserad? Kontakta oss gärna! →

Nuvarande projektCoaching for Change Revision

MigraSCOPE

Richness in diversity

Eco Entrepreneurship Knowledge

 

SwIdeas AB, Postbox no. 17584, 20010 Malmö, Sverige


Besökadress:

SwIdeas AB, c/o Hub:n - STPLN Stapelbäddsgatan 3,21175 Malmö, Sverige

E-post:

info@swideas.se

Webbplats:

www.swideas.se