Project MigraSCOPE

Migrascope is funded by The Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) of the European Commission.

About the Project

Project MigraSCOPE aims to increase access to work and foster integration in the workplace for migrants through capacity building of both employers and migrants.

MigraSCOPE is led by the Institute of Baltic Studies (Estonia), in partnership with the Institute of Public Affairs (Poland), Peace Institute (Slovenia), Municipal Training Centre of the Kaunas University of Technology (Lithuania), Centre for Cultural and General Studies of the Karlsruhe Institute of Technology (Germany), Inclusive Works (Netherlands) and Swideas (Sweden), funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union.

First, the project aims to build the capacity of employers and other stakeholders, by increasing their know-how for the better management of diversity, by challenging existing attitudes, and by creating incentives for introducing better integration practices through the exchange of experiences and transnational work-shadowing study-visits. Second, the project aims to build the capacity of migrants by developing skills for finding and keeping a job, and by identifying and managing expectations. Thirdly, the project aims to facilitate access to work through the creation of an online toolbox of best practices for workplace inclusion. EMPLOYERS IN SWEDEN NOW IN SWEDEN.

Employers in Sweden New in Sweden

Abdallah Sobeih

Managing Director (Malmö)


Rebecca Stewart

Project Coordinator/Analyst (Malmö)


Project Partners

In Cooperation with Six Project Partners

Employers in Sweden


Så, vad är det de nyanlända måste lära sig för att komma i arbete i Sverige? Och vad behöver vi arbetsgivare lära oss för att bli mer inkluderande?

Som deltagare i projektet MigraSCOPE får du som anställer eller vill anställa nyanländ personal hjälp att hitta svar på dina frågor, goda råd, inspiration till kreativa lösningar på problem som kan uppstå, samt möjlighet att utbyta erfarenhet med andra.

Inom ramen för projektet kommer vi att hålla workshops med både nyanlända arbetssökande och med arbetsgivare, erbjuda studiebesök på inkluderande arbetsplatser och skapa ett digitalt verktyg där arbetsgivare kan få tips, råd och stöd. Genom att arbeta med båda grupperna samtidigt hoppas vi kunna göra det vi är bäst på: att få människor att lära sig av varandra.

Intresserad? Fyll i vår enkät och anmäl ditt intresse. Dina svar är anonyma, och kommer att användas för att skapa relevant innehåll till workshops, studiebesök och verktyg.

Projektet medfinaniseras av Europeiska Kommissionens Asyl-, Migration- och Intergrationsfond. Därför är allt vi gör helt gratis för dig som deltar.

New in Sweden


Are you new in Sweden? Are you looking for a job, or have you been looking for a job? This project is for you!

As part of the project you have the chance to attend workshops for asylum seekers and new immigrants about the Swedish labour market, expectations, problems that can come up and work with employers to create more inclusive and diverse workplaces. By working with both groups, we hope to do what we are best at: getting people to learn from each other.

Interested? Fill in the form below and register your interest!.

The project is funded by the European Commission’s Asylum, Migration and Integration Fund. Therefore, everything we do is free for those that participate.

Är du ny i Sverige? Letar du efter ett jobb, eller har du letat efter ett jobb? Då är det här projektet för dig!

Inom ramen för projektet kommer vi att hålla workshops med nyanlända arbetssökande om svenska arbetsmarknaden, förväntningar, problemen som kan uppstå och jobbar tillsammans med arbetsgivare för att skapa mer inkluderande och mångfaldig arbetsplatser. Genom att arbeta med båda grupperna samtidigt hoppas vi kunna göra det vi är bäst på: att få människor att lära sig av varandra.

Projektet medfinansieras av Europeiska Kommissionens Asyl-, Migration- och Intergrationsfond. Därför är allt vi gör helt gratis för dig som deltar.